Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Lech a Čech - historie, legenda a současnost

Start date: Mar 31, 2006, End date: Dec 30, 2006,

ZŠ Nové Město nad Metují, Žižkovo náměstí 1 a Publiczna Szkola Podstawowa nr 2, Strzegom spolupracují od roku 2002. Cílem projektu je prohloubení a obohacení spolupráce mezi polskou a českou školou a zároveň příhraničních lokalit. Dozvíme se o historii a současnosti našich regionů formou vzájemných setkání a společné četby historických pramenů a pověstí. Společně uspořádáme přehlídku tanečních a h ...
Read Project

 2