Search for European Projects

Lech a Čech - historie, legenda a současnost
Start date: Mar 31, 2006, End date: Dec 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

ZŠ Nové Město nad Metují, Žižkovo náměstí 1 a Publiczna Szkola Podstawowa nr 2, Strzegom spolupracují od roku 2002. Cílem projektu je prohloubení a obohacení spolupráce mezi polskou a českou školou a zároveň příhraničních lokalit. Dozvíme se o historii a současnosti našich regionů formou vzájemných setkání a společné četby historických pramenů a pověstí. Společně uspořádáme přehlídku tanečních a hudebních vystoupení Festyn Dzieciecy a předvánoční program Jaselka. Přispějeme ke zdárnému průběhu Dnů otevřených dveří památek v Novém Městě nad Metují. Dalším výsledným produktem bude ilustrovaný sborník pověstí v českém a polském jazyce.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   75 585,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants