Search for European Projects

2 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Aktivity projektu sú zamerané na vytvorenie cezhraničnej siete firiem a podporných inštitúcií, ktorých aktivity súvisia s oblasťou ekologických technológií (predaj technológie, výrobná kooperácia, vývoj), priemyselnej ekológie (poradenstvo na zavádzanie systémov ekologického riadenia výroby, recyklácia odpadov) a úspor energie (úspora tepla, elektrickej energie a vody, technologické zariadenie bud ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Project duration was 18 months - from October 2009 till March 2011.Budget of the project was 205 726 euro.The main aim was to increase the quality of further education in field of plastic processing by technology called injection moulding in SR.Project objectives were following:1. To increase the quality of specialised education in this field in SR through innovated educational material and curric ...
Read Project

 8