Search for European Projects

Cezhraničné sieťovanie v oblastiach ekologických technológií, priemyselnej ekológie a úspor energie
Start date: Jun 30, 2009, End date: Feb 27, 2011 PROJECT  FINISHED 

Aktivity projektu sú zamerané na vytvorenie cezhraničnej siete firiem a podporných inštitúcií, ktorých aktivity súvisia s oblasťou ekologických technológií (predaj technológie, výrobná kooperácia, vývoj), priemyselnej ekológie (poradenstvo na zavádzanie systémov ekologického riadenia výroby, recyklácia odpadov) a úspor energie (úspora tepla, elektrickej energie a vody, technologické zariadenie budov, stavebno-technologické riešenia) s cieľom podpory cezhraničnej spolupráce a rozvoja priemyselných aktivít v rámci prihraničných regiónov prostredníctvom ich sieťovania. Achievements: Úlohy projektu boli zamerané na vytvorenie cezhraničnej siete podporujúcich firiem a inštitúcií, ktorých činnosť je spojená s ekologickými technológiami (predaj technológií a zariadení, výrobná spolupráca, rozvoj), priemyselnou ekológiou (poradenstvo v oblasti zavádzania systémov ekologického riadenia produkciou, recyklovanie odpadov) a úsporou energie (úspora tepelnej energie, elektrickej energie a vody, technologické vybavenie budov, stavebné a technologické riešenia). Cieľom siete má byť podporovanie cezhraničnej spolupráce a rozvoja hospodárskej činnosti v rámci prihraničných regiónov. V rámci siete bola vytvorená databáza o firmách, ktorá obsahuje údaje týkajúce sa ich profilu a kategórie spolupráce, vďaka čomu bude jednoduchšie vyhľadávanie partnerov, nadväzovanie kontaktov a realizácia budúcich spoločných projektov. V rámci projektu boli vedené informačné a poradenské stretnutia, burzy cezhraničnej spolupráce a prezentácie o možnostiach vytvorenej siete.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 83.2%   121 853,00
  • 2007 - 2013 Poland - Slovak Republic (PL-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants