Search for European Projects

2 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Zachrante cesko - slovenské hrady

Start date: Apr 12, 2005, End date: Dec 30, 2006,

Projekt je zameren na zatraktivnení dosud opomíjených památek pro rozvoj cesko - slovenského cestovního ruchu, který je nezbytný pro zajištení materiálu, financních prostredku a dobrovolníku pro jejich obnovu. Reší spolupráci a výmenu zkušeností mezi organizacemi spravujícími hrady v CR a SR, jejich vzájemnou propagaci, která je po obou stranách hranice. Projekt reší i vytvorení zázemí pro návštev ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Záchrana hradních kaplí

Start date: Jul 31, 2005, End date: Oct 30, 2006,

Projekt je zameren na rozvoj cesko-slovenské spolupráce pri záchrane hradních kaplí na významných hradech v CR a SR. Pilotní cást projektu se bude realizovat na hrade Cimburku u Korycan, kde se nachází unikátní arkýrová kaple. Kapli budeme zachranovat restaurátorským prístupem ve spolupráci s památkári, kolegy z jiných hradu a za úcasti široké verejnosti. Zúcastnené strany budou z Ceské republiky ...
Read Project

 2