Search for European Projects

Zachrante cesko - slovenské hrady
Start date: Apr 12, 2005, End date: Dec 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt je zameren na zatraktivnení dosud opomíjených památek pro rozvoj cesko - slovenského cestovního ruchu, který je nezbytný pro zajištení materiálu, financních prostredku a dobrovolníku pro jejich obnovu. Reší spolupráci a výmenu zkušeností mezi organizacemi spravujícími hrady v CR a SR, jejich vzájemnou propagaci, která je po obou stranách hranice. Projekt reší i vytvorení zázemí pro návštevníky z cesko-slovenského pomezí a zlepšení podmínek pro práci dobrovolníku, podílejících se na záchrane hradu, s ohledem na zkvalitnení životního prostredí. Usilujeme o vytvorení živých kulturních a spolecenských center na památkách umístených uprostred prírody pri zachování trvale udržitelného rozvoje a ochrane ŽP. Duležitým prvkem projektu je rozeslání tiskových zpráv o našem projektu, intenzivní komunikace s médii a usporádání tiskové konference v jeho záverecné fázi.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   1 498 000,00
  • 2000 - 2006 Slovakia - Czech Republic (SK-CZ)
  • Project on KEEP Platform

1 Partners Participants