Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Aktivity projektu sú zamerané na vytvorenie cezhraničnej siete firiem a podporných inštitúcií, ktorých aktivity súvisia s oblasťou ekologických technológií (predaj technológie, výrobná kooperácia, vývoj), priemyselnej ekológie (poradenstvo na zavádzanie systémov ekologického riadenia výroby, recyklácia odpadov) a úspor energie (úspora tepla, elektrickej energie a vody, technologické zariadenie bud ...
Read Project

 3