Search for European Projects

3 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Gallery in the attic (Galéria na povale)

Start date: Mar 31, 2009, End date: Mar 30, 2012,

Creation of missing cultural infrastructure, which will help to better cooperation of partner villages in culture and social events, which highlights the habbits and tradition of villages and whole region as well Achievements: The main objective of the project is to bui ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Slovak - Czech culture centre (Slovensko - České kultúrne centrum)

Start date: Feb 29, 2008, End date: Sep 29, 2010,

Ensure the infrastructure for recovery and flourishing friendships among Slovaks and Czechs and creation the bonds bewtween villages and regions (exposition, museums, crafts, sport, recovery of language knowledges) Achievements: The main objective of the project is to p ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Muzeum Podhradí

Start date: Mar 31, 2004, End date: Nov 29, 2005,

Predmetem projektu je rekonstrukce budovy v obci Buchlovice s cílem vybudovat prostory pro informacní centrum a Muzeum Podhradí. Jedná se o spolecný projekt s obcí Soblahov na Slovensku, kde bude vybudováno stejné zarízení. Vzájemné propojení obou projektu umožní poskytování informací z obou regionu a vytvárení vazeb mezi obema regiony. Realizací obou projektu se zvýší atraktivita obou regionu pro ...
Read Project

 3