Search for European Projects

3 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Projekt řeší protipovodňovou ochranu příhraničního území podél řeky Opavy. Na české straně se jedná o území Statutárního města Opavy a obcí Brumovice a Holasovice, na polské straně o přilehlé území jednotlivých částí (vsí) střediskové obce (gminy) Branice (viz přiložená mapa). Události, spojené s řešením přívalových povodní na území Moravskoslezského kraje v příhraniční oblasti s Polskou republiko ...
Read Project

 3

 FINISHED 

OZNEJME SE, SOUSEDI (POZNEJME SE, SOUSEDI)

Start date: Apr 30, 2007, End date: Dec 30, 2007,

Cílem tohoto připravovaného projektu je prohloubit vzájemné poznávaní se a to: 1. uskutečněním dvoudenního poznávacího zájezdu tentokrát do části Polska na úpatí Krkonoš, do kraje hradů, zámků, lázní, rezidencí, unikátních architektonických i technických památek, malebných hor a zachovalé přírody. 2. zorganizování společenského večera v kulturním domě v Úvalně za účasti zástupců obcí Úvalna, Bru ...
Read Project

 5

 FINISHED 

Setkání na hranici

Start date: Jan 31, 2006, End date: Dec 30, 2006,

Obsahem projektu je několik česko-polských akcí - setkání občanů hraničních obcí Brumovice a Branice a jejich okolí. Jedná se o několik různě tématicky zaměřených akcí určených pro různé cílové skupiny (vzpomínkové setkání pro pamětníky 2. světové války, akce pro děti Pohádkový les, česko-polská hasičská soutěž, volejbalový turnaj, koncert) se závěrečným shrnutím v podobě česko-polského kalendář ...
Read Project

 2