Search for European Projects

OZNEJME SE, SOUSEDI (POZNEJME SE, SOUSEDI)
Start date: Apr 30, 2007, End date: Dec 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Cílem tohoto připravovaného projektu je prohloubit vzájemné poznávaní se a to: 1. uskutečněním dvoudenního poznávacího zájezdu tentokrát do části Polska na úpatí Krkonoš, do kraje hradů, zámků, lázní, rezidencí, unikátních architektonických i technických památek, malebných hor a zachovalé přírody. 2. zorganizování společenského večera v kulturním domě v Úvalně za účasti zástupců obcí Úvalna, Brumovic, Holasovic, Neplachovic a z polské obce Branice. S využitím projekčního zařízení provést krátkou presentaci svých obcí, absolvovat soutěžní část programu a pobavit se při večerní zábavě. 3. Pořízení kvalitního ozvučovacího zařízení do kulturního domu.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   117 750,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

4 Partners Participants