Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Náplní projektu je prohloubení spolupráce občanů a spolků z družebních vesnic Bolatice a Rudy, formou společných setkání zástupců obou obcí, škol, členů spolků, ale i občanů. Tato setkání budou probíhat v průběhu celého roku v Bolaticích a na programu bude zejména výměna zkušeností, společné vzdělávání, ale také vzájemná prezentace užitečných informací, tradic, atd...
Read Project

 2