Search for European Projects

hloubení spolupráce občanů a spolků družebních vesnic Bolatice (ČR) a Rudy Wielki (Polsko) (Prohloubení spolupráce občanů a spolků družebních vesnic Bolatice (ČR) a Rudy Wielki (Polsko))
Start date: Aug 30, 2005, End date: Dec 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Náplní projektu je prohloubení spolupráce občanů a spolků z družebních vesnic Bolatice a Rudy, formou společných setkání zástupců obou obcí, škol, členů spolků, ale i občanů. Tato setkání budou probíhat v průběhu celého roku v Bolaticích a na programu bude zejména výměna zkušeností, společné vzdělávání, ale také vzájemná prezentace užitečných informací, tradic, atd...
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   148 125,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants