Search for European Projects

3 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Územní plán obce Velhartice (CZ.04.4.82/3.2.00.1/0123)

Start date: Jun 26, 2005, End date: Oct 30, 2008,

Obec Velhartice se nachází v příhraniční oblasti,v území Borek (maloplošné chráněné) a podél řeky Ostružná, který je součástí oblasti NATURA 2000 - Šumava (evropsky významná lokalita a ptačí oblast). Obec se nachází v oblasti Šumavy,turisticky lákavé: např. středověký gotický hrad z přelomu 13. a 14. století s kamenným mostem se 4 lomenými oblouky a pozdně renesanční zámecký palác z roku 1627, ale ...
Read Project

 2

 FINISHED 
...ení cyklotrasy než po dotčené místní komunikaci. Z tohoto důvodu přistoupila obec Velhartice k realizaci této akce a žádá na ni podporu z programu INTERREG IIIA Česká republika – Bavorsko. V kombinaci se stávajícími aktivitami v regionu projekt vytvoří podmínky k zvýšení bezpečnosti cyklistů a následnému využití synergických efektů, které s sebou přinese zvýšený pohyb cyklistů - návštěvníků reg ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Naučná stezka Velhartice (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0197)

Start date: Sep 30, 2005, End date: Jun 29, 2006,

Obec Velhartice se nachází v příhraniční oblasti,v území Borek (maloplošné chráněné) a podél řeky Ostružná, který je součástí oblasti NATURA 2000 - Šumava (evropsky významná lokalita a ptačí oblast). Obec se nachází v oblasti Šumavy,turisticky lákavé. Projekt svým zaměřením reaguje na stále rostoucí zájem veřejnosti o cykloturistiku a pěší turistiku, která se stává stále častější formou aktivní re ...
Read Project

 2