Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
...akouské strany v oblasti kultury, rozvoje hospodářské spolupráce, cestovního ruchu a dalších oblastech. Pořadatelem akce, a tedy i předkladatelem projektu, je Obec Putim. Dvoudenní program akce zahajuje nový školní rok a proběhne 1.-2.září 2006. Program obsahuje jak hudební a divadelní vystoupení a soutěže pro děti i dospělé, tak pochod z Písku do Putimi, kde si účastníci mohou vybrat z něko ...
Read Project

 2