Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Naučné stezky Nové Hamry (CZ.04.4.82/4.3.01.1/0611)

Start date: Apr 2, 2008, End date: Jun 29, 2008,

Obec Nové Hamry je významným turistickým centrem krušnohorské oblasti pro zimní i letní rekreaci. Pro volnočasovou aktivitu turistů a orientaci v obci a okolí je vhodné vybudovat několik informačních tabulí s cílem seznámit návštěvníky s historií, památkami a zvláštnostmi této oblasti. Vzhledem k tomu, že značnou část návštěvníků obce tvoří občané německé národnosti je projekt koncipován jako česk ...
Read Project

 2