Search for European Projects

Naučné stezky Nové Hamry (CZ.04.4.82/4.3.01.1/0611)
Start date: Apr 2, 2008, End date: Jun 29, 2008 PROJECT  FINISHED 

Obec Nové Hamry je významným turistickým centrem krušnohorské oblasti pro zimní i letní rekreaci. Pro volnočasovou aktivitu turistů a orientaci v obci a okolí je vhodné vybudovat několik informačních tabulí s cílem seznámit návštěvníky s historií, památkami a zvláštnostmi této oblasti. Vzhledem k tomu, že značnou část návštěvníků obce tvoří občané německé národnosti je projekt koncipován jako česko-německý. Záměr navazuje na již dříve realizované turistické projekty např. cyklostezky, lyžařská magistrála apod. Naučné stezky představují součást chybějící infrastruktury obce.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 56.2%   263 600,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants