Search for European Projects

3 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Sprudelndes Egerland - ein Fluss ohne Grenzen

Start date: Mar 25, 2010, End date: Jan 30, 2013,

Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt je zaměřen na podporu vzájemného setkávání lidí žijících v regionu, na odbourávání bariér a případných vzájemných předsudků, dále na podporu mezilidských a společenských vztahů a upevnění spolupráce mezi oběma partnerskými obcemi. První ročník turnaje se uskutečnil v roce 2001 a od té doby se každoročně opakuje. Probíhá po 2 dny na hřišti v Libé a účastní se ho vždy 5 mužstev z euroregionu ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Od roku 1990 existuje mezi obcí Libá a městem Hohenberg a.d.Eger velmi úzká spolupráce, kterou se obě strany formou společných projektů snaží prohlubovat a rozšiřovat. První Letní slavnosti se uskutečnily v roce 1991 a od té doby se každoročně opakují. Zároveň s tím se zvyšuje četnost nejen vzájemných návštěv mezi občany a představiteli samospráv, ale i společný akcí. Cílovou skupinou jsou předevš ...
Read Project

 2