Search for European Projects

16. Letní slavnosti přátelství Libá - Hohenberg a.d. Eger (CZ.04.4.82/4.3.01.1/0134)
Start date: Sep 30, 2005, End date: Sep 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Od roku 1990 existuje mezi obcí Libá a městem Hohenberg a.d.Eger velmi úzká spolupráce, kterou se obě strany formou společných projektů snaží prohlubovat a rozšiřovat. První Letní slavnosti se uskutečnily v roce 1991 a od té doby se každoročně opakují. Zároveň s tím se zvyšuje četnost nejen vzájemných návštěv mezi občany a představiteli samospráv, ale i společný akcí. Cílovou skupinou jsou především občané z Libé a Hohenbergu i okolí. Akce se pravidelně účastní celkem cca 2500 osob vč. hostů - představitelů okolních měst a obcí. Význam akce spočívá především v upevňování přátelských vztahů.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   211 256,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants