Search for European Projects

3 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
...ibuovány prostřednictvím dotčených obecních úřadů, informačních center a pracovníků v oblasti cestovního ruchu. Na zadní části autobusů obsluhující oblast Orlických hor, budou umístěny propagační samolepky. U strategicky významných komunikací budou umístěny reklamní billboardy. Dále bude reklama umístěna na internetových stránkách.Projekt přímo navazuje na projekt "Trasy pro lyžařskou turistiku v ...
Read Project

 4

 FINISHED 

Sudetský long

Start date: Aug 31, 2006, End date: Apr 29, 2007,

Jedná se o pořádání I. ročníku česko-polského závodu psích spřežení Sudetský long (závod je koncipován jako vložený k mezinárodnímu závodu Šediváčkův long), jehož se zúčastní čeští a polští závodníci. Součástí projektu jsou i 2 dvoudenní školení pro zúčastněné aktéry a putovní výstava fotografií (Deštné v O.h. a Duszniki Zdrój) Psí spřežení v Orlických horách.
Read Project

 2

 FINISHED 

Kulturní léto 2006 Deštné v O.h.

Start date: Feb 28, 2006, End date: Sep 29, 2006,

Záměrem projektu je realizace letního pořadu kulturních, společenských a sportovních akcí, které budou probíhat na obou stranách českopolské hranice. V rámci tohoto pořadu budou realizovány akce, kterých se budou aktivně účastnit obyvatelé z českého i polského příhraničí a turisté. Český projekt se skládá z těchto částí: 1. Rampušák 2. Jezdecké závody (3x za sezonu) 3. Hasičská soutěž 4. Divad ...
Read Project

 2