Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
... rámci projektu bude zpracována obsažná studie. Ve své první části zmapuje a vyhodnotí stávající kvalitu území vymezeného vesnickou památkovou zónou v Chanovicích, navrhne seznam obecných regulativů a možnosti finanční podpory na území zóny. Spolu s tím budou vyzdviženy výhody nově vyhlášené vesnické památkové zóny pro ochranu nemovitého kulturního dědictví a zejména pro zatraktivnění obce z hl ...
Read Project

 2