Search for European Projects

5 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Tradiční celodenní setkání na zřícenině kostela sv. Bartoloměje u Běšin, v rámci něhož proběhne Mše svatá, o kulturní program se postará Malá muzika Nauše Pepíka, podolský ranč se pochlubí jízdou na koních. Akce bude propagována pozvánkami, vyvěšením plakátů a distribucí dvojjazyčných informačních letáků.
Read Project

 2

 FINISHED 
Jde o již tradiční celodenní akci, setkání na zřícenině kostela sv. Bartoloměje u Běšin, v rámci níž proběhne Mše svatá, o kulturní program se postará Malá muzika Nauše Pepíka a dále jsou zajištěny ukázky historického šermu. Propagace proběhne rozesláním pozvánek, vyvěšením plakátů a distribucí dvojjazyčných informačních letáků. Jde o třetí ročník, očekává se větší účast bavorských návštěvníků, úč ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Jde o setkání dětí z lidové školy v Lallingu s dětmi ze základní školy v Běšinech. Dopoledne se děti vypraví na hrad Velhartice, kde je zajištěna prohlídka hradu, zámku a ukázka alchymistické dílny, kde si budou moci některé pokusy sami vyzkoušet. Odpoledne je také ve znamení kultury. Pojedou do Klatov a navštíví Barokní lékárnu, Katakomby a Muzeum Dr. Hostaše. Celodenní stravování s noclehem je z ...
Read Project

 2

 FINISHED 
13. července 2006 se v Běšinech uskuteční setkání dětí z Běšin a z partnerské obce Lalling. Jsou pro ně připraveny sportovní aktivity – golf, tenis, volejbal, petanque a fotbal. Děti dostanou sportovní trička. Akce se uskuteční na pronajmutém hřišti a v Eurocampu v Běšinech, kde mají zajištěné celodenní stravování a nocleh. Společenský večer bude doprovázen reprodukovanou hudbou.
Read Project

 2

 FINISHED 
Toto setkání navazuje na aktivity z projektu Interreg IIIA, jehož záměrem je oprava kostela Navštívení Panny Marie v Běšinech a oprava původního farního běšinského kostela, zasvěceného sv. Bartoloměji. V rámci tohoto projektu se uskuteční Setkání na Sv. Bartoloměji u Běšin. Jedná se o jednodenní akci, v rámci níž bude zajištěno kulturní vystoupení; dále proběhne mše svatá. Po ukončení mše svaté pr ...
Read Project

 2