Search for European Projects

Česko-bavorské setkání na sv. Bartoloměji (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0188)
Start date: Aug 1, 2005, End date: Jun 1, 2006 PROJECT  FINISHED 

Toto setkání navazuje na aktivity z projektu Interreg IIIA, jehož záměrem je oprava kostela Navštívení Panny Marie v Běšinech a oprava původního farního běšinského kostela, zasvěceného sv. Bartoloměji. V rámci tohoto projektu se uskuteční Setkání na Sv. Bartoloměji u Běšin. Jedná se o jednodenní akci, v rámci níž bude zajištěno kulturní vystoupení; dále proběhne mše svatá. Po ukončení mše svaté proběhne Bartolomějská jízda na koních a koňských povozech. Cílem projektu je obnovit tradice a zvýšit návštěvnost v tomto regionu.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   111 562,50
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants