Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Historie a příběhy sousedství (CZ.04.4.83/3.1.00.1/0034)

Start date: Dec 31, 2004, End date: Jan 30, 2006,

Cílem projektu Historie a příběhy sousedství je spolupráci obyvatel a obcí v příhraniční oblasti na česko-rakouském pomezí. Projekt má přispět k lepšení poznání historie, příběhů obyvatel, dnešní kultury a vytvořit podmínky pro další spolupráci, rozvoj přeshraničního cestovního ruchu (turistika, cykloturistika) a přeshraničních obchodních styků. Nástrojem ke splnění tohoto cíle bude realizace st ...
Read Project

 3