Search for European Projects

Historie a příběhy sousedství (CZ.04.4.83/3.1.00.1/0034)
Start date: Dec 31, 2004, End date: Jan 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Cílem projektu Historie a příběhy sousedství je spolupráci obyvatel a obcí v příhraniční oblasti na česko-rakouském pomezí. Projekt má přispět k lepšení poznání historie, příběhů obyvatel, dnešní kultury a vytvořit podmínky pro další spolupráci, rozvoj přeshraničního cestovního ruchu (turistika, cykloturistika) a přeshraničních obchodních styků. Nástrojem ke splnění tohoto cíle bude realizace stálé výstavy Historie a příběhy sousedství v obci Suchohrdly. Cílovými skupinami projektu jsou obyvatelé příhraničních regionů na české a rakouské straně hranice (zejména okresy Znojmo a správní obvody Hollabrunn, Mistelbach a Kroneuburg), zejména s ohledem na rozvoj přeshraniční spolupráce, turistiky a cykloturistiky. Hlavními aktivitami projektu je realizace výstavy Historie a příběhy sousedství v obci Suchohrdly, která zachytí historii obcí Suchohrdly a Alberndorf, které byly na dlouhou desítku let odděleny železnou oponou. Panely výstavy (obrázky, fotografie doplněné o vysvětlující text, dobové předměty) budou zachycovat historií obcí a osudy obyvatel těchto příhraničních obcí. Část výstavy se bude věnovat problematice vinařství, které se na obou stranách hranice vyvíjelo v minulých letech odlišně (např. rozdílná podpora vinařů, vinařských stezek, vzhled vinných sklepů...). Předkládaný projekt zahrnuje i nezbytné úpravy prostorů pro stálou výstavu - výstava bude umístěna v rozsáhlém sklepení.Výstava bude slavnostně otevřená za účasti obyvatel obcí Suchohrdly a Alberndorf. Při této slavnostní akci budou prezentovány tradiční moravské a rakouské zvyky spolu s prezentací typických vinařských produktů partnerských obcí.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   914 064,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants