Search for European Projects

2 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Celem projektu było rozpowszechnienie wiedzy o potencjale tkwiącym w osobach niepełnosprawnych oraz zapoczątkowanie współpracy pomiędzy ośrodkami kultury, sportu w rejonie przygranicznym dotyczącej rozszerzenia oferty imprez kulturalno-sportowych dostępnych dla osób niepełnosprawnych. W ramach projektu została zorganizowana konferencja na temat: "Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym n ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Projekt “Bug – rzeka, która łączy”. Eurofestyn kulturalno-sportowy” spowoduje zwiększenie i dostęp oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców Włodawy i turystów odwiedzających Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie. W znaczącym stopniu poprawi lokalną współpracę między samorządami i podmiotami gospodarczymi z Polski, Ukrainy i Białorusi skupiającym się w obrębie Euroregionu Bug. Poprzez organizowane ...
Read Project

 4