Search for European Projects

Bug – rzeka, która łączy. Eurofestyn kulturalno sportowy

Projekt “Bug – rzeka, która łączy”. Eurofestyn kulturalno-sportowy” spowoduje zwiększenie i dostęp oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców Włodawy i turystów odwiedzających Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie. W znaczącym stopniu poprawi lokalną współpracę między samorządami i podmiotami gospodarczymi z Polski, Ukrainy i Białorusi skupiającym się w obrębie Euroregionu Bug. Poprzez organizowane warsztaty i koncerty promuje niedostatecznie znaną tradycyjną twórczość ludową i dziedzictwo kulturowe tego regionu wśród mieszkańców, turystów, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. Sprzyja nawiązaniu kontaktów dzieci i młodzieży z małych miejscowości po obu stronach Bugu i podjęcie rywalizacji sportowej. W znaczącym stopniu sprzyja integracji niepełnosprawnej młodzieży z ich zdrowymi rówieśnikami. Przez prezentację Bractwa Rycerskiego Ziemi Lubelskiej przybliża tradycje oręża polskiego rejonu pogranicza. Organizacja imprezy zacieśni i zintensyfikuje współpracę transgraniczną w dziedzinie sportu, kultury i bezpośrednich kontaktów między mieszkańcami strefy przygranicznej. Stanie się również przyczynkiem do długofalowej współpracy i kontynuacji projektu. Podniesie świadomość ekologiczną dzieci i młodzieży, po wspólnej akcji sprzątania odcinka rzeki Bug i sadzenia drzew. Rozwinie wrażliwość artystyczną i znajomość tradycji. Wpłynie na integracją środowiska lokalnego.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

3 Partners Participants