Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Projekt realizuje nové historické expozice v Muzeu Vysočiny Jihlava. S pomocí originálních sbírkových předmětů, kopií, modelů, doplňujících dekorací a moderní výstavní techniky představí historii jihlavského regionu od 15. do konce 19. století. Projekt mj. akcentuje společný vývoj a vazby regionu s rakouskými zeměmi v oblasti společenské, kulturní, politické, hospodářské a jazykové (jihlavský něme ...
Read Project

 4