Search for European Projects

Jihlava - město střední Evropy: od renesance po průmyslovou revoluci. Historie regionu v kontextu středoevropských dějin jako objekt vědy i volnočasových aktivit. (CZ.04.4.83/1.3.00.1/0121)
Start date: Apr 29, 2005, End date: Jan 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projekt realizuje nové historické expozice v Muzeu Vysočiny Jihlava. S pomocí originálních sbírkových předmětů, kopií, modelů, doplňujících dekorací a moderní výstavní techniky představí historii jihlavského regionu od 15. do konce 19. století. Projekt mj. akcentuje společný vývoj a vazby regionu s rakouskými zeměmi v oblasti společenské, kulturní, politické, hospodářské a jazykové (jihlavský německý jazykový ostrov). Prezentace společného historického vývoje regionů přispěje ve svém důsledku k odstraňování myšlenkových bariér mezi ČR a Rakouskem. Realizace projektu povede k rozšíření nabídky hodnotných a atraktivních kulturních cílů pro turistiku v regionu. Projekt naváže na započatou spolupráci s rakouskými kulturními a školskými oraganizacemi a umožní kontakty rozvinout a navázat nové. Součástí projektu je vícedenní odborný seminář, který bude základem diskuzní platformy hodnotící kulturně-historcký vývoj regionu jako tradiční součásti středoevropského prostoru. Nepřímým dopadem projektu je zlepšení péče o kulturní dědictví vzniklé v historickém česko-rakouském(-evropském) kontextu a zkvalitnění jeho prezentace věřejnosti i odborníkům.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   2 925 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

3 Partners Participants