Search for European Projects

9 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Background From a European perspective, the Bavarian Forest national park is of major importance for the preservation of biological diversity and has been identified as one of 30 hot spots of biological diversity in Germany. An important attraction for visitors, the national park is also of great significance for tourism. Despite the implementation of a c ...
Read Project

 1

 FINISHED 

Kleine Parkplätze im Nationalpark Šumava – südlicher Teil

Start date: Dec 31, 2012, End date: Dec 30, 2013,

Read Project

 2

 FINISHED 

Erforschung der Ökologie von Luchs und Reh im Bergwaldökosystem

Start date: Dec 31, 2008, End date: May 30, 2013,

Read Project

 2

 FINISHED 

Neukonzeption Waldgeschichtliches Museum St. Oswald

Start date: Dec 31, 2008, End date: Dec 30, 2012,

Read Project

 2

 FINISHED 

Verbesserung des Besucherservice in den NP's Bayer. Wald und Sumava

Start date: Mar 31, 2009, End date: May 30, 2012,

Read Project

 2

 FINISHED 

Raumnutzung der Fledermäuse und Entwicklung eines Monitorings

Start date: Oct 31, 2008, End date: Oct 30, 2011,

Read Project

 2

 FINISHED 

Junior Rangers (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0337)

Start date: Mar 2, 2006, End date: Dec 30, 2006,

Předkládaný projekt řeší realizaci dlouhodobého programu Junior Rangers (Mladí strážci) organizace Europarc na Šumavě v průběhu roku 2006. V jeho rámci se skupinky dětí a mládeže - mladých strážců - seznamují s prací profesionálních strážců přírody v NP a CHKO Šumava, poznávají tak dané území a utvářejí si vztah k němu i k ochraně přírody. Předpokladem je aktivní zapojení strážců v roli lektorů. ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Cílem projektu je stanovit okruhy dílčích problémů provozního uplatnění přírodě blízkých postupů hospodaření a uplatnění metody hospodářské úpravy na bázi provozní inventarizace a připravit podklady pro zpracování modelového lesního hospodářského plánu v reálných podmínkách vybraného pilotního území v lesích vojenského újezdu Boletice. Zejména v této fázi plánování budou využity právě zkušenosti B ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Česko - německý tábor na Šumavě (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0383)

Start date: Jun 11, 2006, End date: Oct 5, 2006,

Mezinárodní česko-německé tábory probíhají každoročně od roku 2000 a v jejich organizaci se pravidelně střídají chráněná území z ČR a SRN.V roce 2006 se koná na přelomu července a srpna v Národním parku Šumava. Cílem tohoto projektu je umožnit setkání dětí z NP Šumava, NP Bavorský les, NP České Švýcarsko a NP Saské Švýcarsko, navázat nové přeshraniční vztahy a vzájemně si doplnit znalosti o přesh ...
Read Project

 2