Search for European Projects

ilotní projekt: nové pojetí lesních hospodářských plánů (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0299)
Start date: Jan 12, 2006, End date: Nov 12, 2006 PROJECT  FINISHED 

Cílem projektu je stanovit okruhy dílčích problémů provozního uplatnění přírodě blízkých postupů hospodaření a uplatnění metody hospodářské úpravy na bázi provozní inventarizace a připravit podklady pro zpracování modelového lesního hospodářského plánu v reálných podmínkách vybraného pilotního území v lesích vojenského újezdu Boletice. Zejména v této fázi plánování budou využity právě zkušenosti Bavorských lesníků. Projekt bude realizován schůzkami s odborníky na danou tématiku a s bavorským partnerem. Výstupy ze schůzek, spolu s dalšími daty budou koncipovány do modelového plánu.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   115 837,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants