Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Lasy górskie odgrywają szczególnie ważną rolę w środowisku. To one chronią glebę przed erozją, magazynują bardzo duże ilości wody spowalniając jej spływ, łagodzą fale powodziowe i klimat. Lasy górskie to siedliska i miejsca występowania wielkiego bogactwa flory i fauny, w których przetrwało wiele rzadko występujących roślin i zwierząt (NATURA 2000). Były i są miejscem wypoczynku i rekreacji, toteż ...
Read Project

 6