Search for European Projects

Rewitalizacja beskidzkich lasów na polsko-słowackim pograniczu, w celu poprawy ich społecznych, ekologicznych i przeciwpowodziowych funkcji
Start date: Dec 31, 2008, End date: Dec 30, 2011 PROJECT  FINISHED 

Lasy górskie odgrywają szczególnie ważną rolę w środowisku. To one chronią glebę przed erozją, magazynują bardzo duże ilości wody spowalniając jej spływ, łagodzą fale powodziowe i klimat. Lasy górskie to siedliska i miejsca występowania wielkiego bogactwa flory i fauny, w których przetrwało wiele rzadko występujących roślin i zwierząt (NATURA 2000). Były i są miejscem wypoczynku i rekreacji, toteż ich zamieranie budzi społeczny niepokój. Projekt przewiduje odmłodzenie i zmianę składu gatunkowego drzewostanów, celem uodpornienia ich na działania czynników szkodliwych w przyszłości. Główne działania polegać będą na założeniu nowych upraw, ich pielęgnacji i ochronie przed zwierzyną.  Zasadniczym, a jednocześnie długoterminowym celem tych działań jest zachowanie i ochrona bogatego dziedzictwa przyrodniczego po obu stronach granicy poprzez wyhodowanie lasu o budowie wielogatunkowej, różnowiekowej i kilkupiętrowej, spełniającego w sposób o wiele lepszy aniżeli dotychczas funkcje retencyjne, przeciwpowodziowe, glebochronne i klimatotwórcze.  Las nie zna granic, więc przebudowa zamierających drzewostanów świerkowych musi być realizowana po obu stronach jednocześnie by pozytywnie oddziaływać na środowisko naturalne. Projekt zakłada przebudowę drzewostanów po stronie polskiej na powierzchni 1169 ha, a po stronie słowackiej na powierzchni 721ha.  Przebudowane drzewostany spowodują poprawę stanu środowiska naturalnego i obniżenie zagrożeń mogących mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne jak i jakość życia ludzi zamieszkujących obszar pogranicza. Projektowana jest transgraniczna ścieżka edukacyjna - "Beskidzka zielona ścieżka", przy której, oprócz standardowych urządzeń turystycznych takich jak ławy czy zadaszenia, usytuowane zostaną jednolite graficznie dwujęzyczne tablice informacyjne.  Projekt realizowany jest po stronie polskiej w Nadleśnictwach Jeleśnia, Ujsoły, Wisła, a po stronie słowackiej w regionach w OZ Čadca, OZ Námestovo. Achievements: Lasy górskie odgrywają szczególnie ważną rolę w środowisku. To one chronią glebę przed erozją, magazynują bardzo duże ilości wody spowalniając jej spływ, łagodzą fale powodziowe i klimat. Lasy górskie to siedliska i miejsca występowania wielkiego bogactwa flory i fauny, w których przetrwało wiele rzadko występujących roślin i zwierząt (NATURA 2000). Kiedyś przyroda sama była w stanie o siebie zadbać, dziś, ze względu na wpływ wielu czynników, w tym zmian klimatycznych, emisji przemysłowych i innych będących wynikiem działalności człowieka, Matce Naturze trzeba pomóc. Partnerzy projektu postawili sobie za cel odmłodzenie beskidzkiego drzewostanu i zmianę jego składu gatunkowego, by uodpornić lasy pogranicza na działania szkodliwych czynników w przyszłości. Główne działania polegały na założeniu nowych upraw, które będą pielęgnowane i chronione przed zwierzyną. Las nie zna granic, więc przebudowa zamierających drzewostanów świerkowych musiała być realizowana po obu stronach jednocześnie by pozytywnie oddziaływać na środowisko naturalne. Łącznie po obu stronach granicy obsadzono ponad tysiąc dziewięćset hektarów, zasadzono ponad jedenaście milionów nowych drzew. To głównie jodła i buk, czyli gatunki drzew, które kiedyś dominowały na reglu dolnym i tworzyły beskidzkie drzewostany. Przebudowane drzewostany spowodują poprawę stanu środowiska naturalnego i obniżenie zagrożeń mogących mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne jak i jakość życia ludzi zamieszkujących obszar pogranicza. Kolejne pokolenia będą już oglądać w tym regionie zupełnie inny las.Leśnicy realizujący projekt pomyśleli także o tych, którzy kochają góry i górskie wycieczki. W ramach projektu wytyczony został nowy transgraniczny szlak Beskidzka Zielona Ścieżka. Szlak ma łącznie ponad trzydzieści dwa kilometry i patrząc od strony polskiej rozpoczyna się we wsi Rycerka Górna. Wiedzie przez rezerwat Śrubita, a następnie Przegibek, Wielką Rycerzową, Świtkową, przechodząc na słowacką stronę granicy do skansenu Vychylovka i kończąc się w rejonie Starej Bystricy. Trasa łącząca Rycerkę Górną ze Starą Bystricą to przejście przez Beskidy o średniej klasie trudności. Nagrodą za godziny marszu są jednak wspaniałe widoki i przeżycia, jakich dostarcza obserwacja przepięknej przyrody, choćby w rezerwacie Śrubita, który, założony w 1958 roku, jest najstarszym rezerwatem przyrody w Beskidach. To właśnie tam zachowały się jeszcze pozostałości pierwotnych świerkowo-jodłowo-bukowych drzewostanów z okazami rekordowych rozmiarów. Na trasie Beskidzkiej Zielonej Ścieżki ustawione zostały tablice informacyjno-edukacyjne pokazujące jak żyje las i miejsca do odpoczynku.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   4 789 805,25
  • 2007 - 2013 Poland - Slovak Republic (PL-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

5 Partners Participants