Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Projekt je vypracován na přípravu celosvětové konference , která se bude konat ve dnech 27. – 29. června 2006 v prostorách Zámeckého hotelu v Třešti. Hlavními pořadateli jsou Nadace J. A. Schumpetera, město Třešť, spolupořadatelé jsou : CeP, AVČR, kraj Vysočina., který zahrnul tuto akci do VIP akcí roku 2006. Spolupořadateli konference jsou členové vědecké společnosti J. A. Schumpetera z Víd ...
Read Project

 2