Search for European Projects

3 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Mühlenmuseum

Start date: Feb 29, 2012, End date: Feb 27, 2015,

Read Project

 2

 FINISHED 
Das Hauptziel des Projektes ist die Präsentation des alten Müllergewerbes in der Form von gegenseitigen und gemeinsamen Kulturveranstaltungen sowohl in der Tschechischen Republik, als auch in Bayern, und die Erneuerung der mittelalterlichen Wassermühle in Hoslovice, in der dank des Projektes ein neues Gebäude des Informationszentrums, Räumlichkeiten für Besucher, ein Vortragssaal und Expositionen ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Objekt středověkého vodního mlýna v Hoslovicích představuje mimořádně cennou kulturní památku. Předkládaný projekt má za cíl využití této architektonické a technické památky pro potřeby rozvoje regionu prostřednictvím vybudování jihočeského skanzenu lidové architektury. Vzhledem k rozsáhlosti projektového záměru je obsahem žádosti pouze první etapa realizace v rámci které dojde k rekonstrukci hlav ...
Read Project

 2