Search for European Projects

Středověký vodní mlýn v Hoslovicích, jihočeský skanzen I. etapa (CZ.04.4.83/1.3.00.1/0386)
Start date: Jan 31, 2006, End date: Nov 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Objekt středověkého vodního mlýna v Hoslovicích představuje mimořádně cennou kulturní památku. Předkládaný projekt má za cíl využití této architektonické a technické památky pro potřeby rozvoje regionu prostřednictvím vybudování jihočeského skanzenu lidové architektury. Vzhledem k rozsáhlosti projektového záměru je obsahem žádosti pouze první etapa realizace v rámci které dojde k rekonstrukci hlavního objektu mlýna a celý objekt bude zpřístupněn veřejnosti. Projekt předpokládá následující pozitivní efekty podrobněji popsané ve studii proveditelnosti: - zachování mimořádně cenné kulturní historické památky Hoslovického mlýna, - zvýšení turistické atraktivity lokality, zvýšené příjmy provozovatelů turisticky orientovaných kapacit a zařízení pro místní podnikatelské subjekty působící v cestovním ruchu, - přeshraniční efekt pro rakouské poskytovatele služeb v cestovním ruchu skrze partnerství v rámci projektu - zachování kulturních tradic jihočeského venkova s perspektivou dlouhodobého rozvoje venkova. - zvýšená integrita českého a rakouského příhraničního prostoru Šumavy, vzájemná kulturní výměna. Těchto efektů chce projekt dosáhnout prostřednictvím následujících aktivit: - rekonstrukce objektu mlýna, venkovní úpravy, přípojka elektro. - management a administrace projektu, - VŘ na dodavatele stavebních a restaurátorských prací, - marketingové aktivity na začlenění nově vybudovaného skanzenu do nabídky cestovního ruchu regionu, - publicita projektu - přeshraniční aktivity (viz. popis partnerství) Projekt realizací této etapy nebude ukončen a na výše uvedené aktivity naváží další: - realizace 2. etapy rekonstrukce (stáje, stodola) - revitalizace rybníku s náhonem, - vybudování nezbytného sociálního zázemí a parkoviště, - vykoupení dalších okolních pozemků, - umístění dalších drobných staveb lidové architektury v areálu mlýna, - vybudování přírodního amfiteátru pro pořádání folklórních slavností

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 37.4%   3 960 257,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants