Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Projektets målsättning är att genom ett gränsöverskridnande samarbete skapa en helt ny fiskedestination av hög internationell klass, och därmed öka antalet fisketurister i regionen och antal företag med fisketuristisk verksamhet. Projektet avser att:1) via kompetenshöjande åtgärder öka målgruppens kunskap om fisketurism,2) skapa en naturlig och gränslös fiskedestination, men fokus på ett högkvalit ...
Read Project

 2