Search for European Projects

Gränslös fisketurism

Projektets målsättning är att genom ett gränsöverskridnande samarbete skapa en helt ny fiskedestination av hög internationell klass, och därmed öka antalet fisketurister i regionen och antal företag med fisketuristisk verksamhet. Projektet avser att:1) via kompetenshöjande åtgärder öka målgruppens kunskap om fisketurism,2) skapa en naturlig och gränslös fiskedestination, men fokus på ett högkvalitativt sportfiske,3) erfarenhetsutbyte mellan entreprenörer, Achievements: Kortfattat om resultaten av projektet Gränslös fisketurism I projektet Gränslös fisketurism samarbetade kommunerna Lycksele, Storuman och Sorsele med Mosjøen och Omegn Näringsällskap A/S. Projektet beviljades 501 000 € och EU stod för 50% av kostnaderna. Projektet upparbetade 92% av budgeten. I Norge beviljades totalt 3 900 000 NOK varav norska staten stod för hälften. Projektets verksamhet har haft tonvikt på företagsutveckling inom området sportfisketurism inom de norska kommunerna Vefsna, Hattfjelldal, Grane och de svenska kommunerna Sorsele, Storuman och Lycksele. Ingående aktiviteter har varit kurser och seminarier, fisketurism, marknadsföring, studieresor, mässor, visningsresor för researrangörer och två parallella internationella fiskearrangemang, ett på norsk och ett på svensk sida. Erfarenheterna är att det finns en efterfrågan på högkvalitativa fiskeprodukter i norra Sverige/Norge, men att det finns få färdiga produkter som klarar en internationell konkurrens. De internationella arrangemangen och visningsresorna har präglats av samarbete över gränserna. På norsk sida hade man oturen att drabbas av en kemisk behandling i älven Vefsna, vilket gjorde att denna inte kunde nyttjas under projektet. Totalt har cirka 50 företag medverkat i projektet. Målgruppen har bestått av småföretag som haft, eller velat utveckla, en fisketuristisk del i sitt företag. Måluppfyllelsen har varit god och projektet har överträffat det antal deltagande personer och organisationer som skulle medverkat i projektet. Kommunikationen till målgruppen har oftast skett via gemensamma möten. Aktiviteter som utbildningar, marknadsföring, gränsöverskridande insatser och arrangemang har väl uppfyllts inom projektet. Områden som inte lyckats lika väl är uppbyggandet av nya fiskeinformationsplatser och den önskade ökningen av antalet nya företag inom området. På svensk sida försvann ett flertal av de företag som inledningsvis skulle ingått i projektet varvid nya företag fick sökas. Positivt är att de researrangörer som besökt området vid testresor har ställt sig mycket intresserade av att plocka in nya produkter från området. De företag som deltagit har haft en oväntad jämn könsfördelning med ett stort intresse från kvinnliga entreprenörer. Short about the results from the project ”Borderless Fishing-tourism” (Gränslös fisketurism) In the project “Borderless Fishing-tourims” the Swedish municipalities of Lycksele, Storuman and Sorsele worked together with the Norwegian municipalities of Vefsna, Hattfjelldal and Grane. The project was allocated 501 000 € and out of which EU financed 50%. The project used 92% of the budget. In Norway the project was allocated 3 900 000 NOK, out of which the state financed 50%. The project aim has been to develop small-scale enterprising within the area of fishing tourism. Activities in the project have been seminars, classed, study-trips, marketing activities, expo´s and international fishing arrangements. There is a clear demand for high quality sport-fishing products but there have been a distinct problem to find entrepreneurs who can put up to the international demands. On Norwegian side a problem has been that their big resource, the river Vefsna, was up to a chemical treatment during the project, which led to the consequence that products related to this river had to be cancelled. The project has actively worked to create a cooperation between Norway/Sweden and typical common activities has been study-trips, seminars and marketing activities. A total number of more than 50 entrepreneurs have been involved in the project activities.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 50%   250 500,00
  • 2007 - 2013 Botnia Atlantica (SE-FI-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants