Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Projektets mål är ett modernt och väl fungerande transportnät som en av nycklarna till att stärka gränsregionens konkurrenskraft och för en hållbar utveckling i Helgeland och Västerbotten. Betydelsen av effektiva transportnät kommer att öka i framtiden och det kommer att finnas samordningsvinster och positiva synergieffekter att vinna på ett gemensamt agerande i frågor gällande transportinfrastruk ...
Read Project

 2