Search for European Projects

Mittskandia kommunikationer och sammanhållning

Projektets mål är ett modernt och väl fungerande transportnät som en av nycklarna till att stärka gränsregionens konkurrenskraft och för en hållbar utveckling i Helgeland och Västerbotten. Betydelsen av effektiva transportnät kommer att öka i framtiden och det kommer att finnas samordningsvinster och positiva synergieffekter att vinna på ett gemensamt agerande i frågor gällande transportinfrastrukturen.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 29.9%   130 800,00
  • 2007 - 2013 Botnia Atlantica (SE-FI-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants