Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Miejski Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej od wielu już lat podejmuje inicjatywy zmierzające do rozwoju transgranicznej współpracy. Wiele przedsięwzięć kulturalnych skierowanych jest na wschód, głównie na Białoruś. Projekt ten skierowany jest na trójstronną współpracę kulturalną, pomiędzy Białą Podlaską, Baranowiczami i Łuckiem i ma na celu wzmocnienie transgranicznej współpracy lokalnej oraz pog ...
Read Project

 3