Search for European Projects

Miasto Łuck

Miejski Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej od wielu już lat podejmuje inicjatywy zmierzające do rozwoju transgranicznej współpracy. Wiele przedsięwzięć kulturalnych skierowanych jest na wschód, głównie na Białoruś. Projekt ten skierowany jest na trójstronną współpracę kulturalną, pomiędzy Białą Podlaską, Baranowiczami i Łuckiem i ma na celu wzmocnienie transgranicznej współpracy lokalnej oraz pogłębienie wzajemnego zrozumienia na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim. Projekt jest motywowany zwiększeniem świadomości przynależności do wspólnej Europy, otwartości na sprawy związane z integracją europejską oraz wspieraniem rozwoju trwałych struktur pomiędzy lokalnymi samorządami w pasie przygranicznym, ze szczególnym uwzględnieniem miast partnerskich: Biała Podlaska-Baranowicze-Łuck. Projekt przygotowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej stanowi odpowiedź na potrzebę rozwoju współpracy kulturalnej zespołów artystycznych i twórców sztuki, przenikania się kultur trzech narodów, rozwijania osobowości człowieka otwartego na świat i jego przyszłość. Projekt Rzeka Przyjaźni- Nadbużańskie Spotkania z Folklorem adresowany jest do młodych artystów, dzieci i młodzieży polskiej, białoruskiej i ukraińskiej. Swymi działaniami obejmuje: wyjazd studyjny do Łucka na Ukrainie i Baranowicz na Białorusi, Tańczące Trzewiczki- Międzynarodowy Turniej Tańców Polskich w Formie Towarzyskiej, połączony z Międzynarodowymi Warsztatami Tańców Narodowych Polskich, Białoruskich i Ukraińskich, Zielony Gaik – Polsko-Białorusko-Ukraińskie Spotkania z Folklorem, impreza plenerowa Sobótki- Noc Pełna Czarów i Dziwów, Jarmark u Radziwiłła, w ramach którego zostanie zorganizowany Międzynarodowy Podlaski Jarmark Folkloru i Jarmark Wyborów Regionalnych Ginące Zawody, Spotkania obrzędowe w plenerze, połączone z Międzynarodowymi Warsztatami Folklorystycznymi, Strachy polne na kartoflisku – impreza plenerowa związana z prezentacją i degustacją potraw regionalnych przygotowanych na bazie polskiego ziemniaka. W ramach projektu została także stworzona strona internetowa http://www.rzekaprzyjazni.u2.pl/ .
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

2 Partners Participants