Search for European Projects

4 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Education without border (VZDĚLÁVÁNÍ BEZ HRANIC)

Start date: May 31, 2011, End date: May 29, 2013,

With system of educationg activities and system of carrier guidance develop professional competention and manual skills of pedagogues, parents and pupil and create the conditions for quality preparation of childs and pupils and further employment Achievements: In the in ...
Read Project

 11

 FINISHED 
The aim of project is the use of surroundings of school gardens in CR and SR for education and realax of children and employees and to deepen the relation between preschools and schools in social and cultural activities and in indvidual growth of children, creating new relations and saving common traditiond and to exchang of knowledges in environmental education ...
Read Project

 13

 FINISHED 
Projekt reší zpracování Studie využití obnovitelných zdroju energie jako nástroje ke zlepšení životních podmínek obyvatel Valašského Mezirící. Koncepcní studie bude zpracována v souladu s podmínkami žadatele (viz. príloha c. 1). Valašské Mezirící patrí mezi nejprumyslovejší a nejvíce znecištená mesta ve Zlínském kraji. Cílem koncepcního, strategického dokumentu je navrhnout rešení k snížení emisí ...
Read Project

 4

 FINISHED 
... ána v zastaralých elektrických boilerech. Do projektu je zapojeno 8 ZŠ a MŠ z celkem 15 ZŠ a MŠ, které zpravuje mesto Vsetín. Jedná se o: - ZŠ Ohrada, Vsetín, Ohrada 1875 - ZŠ Sychrov,Vsetín, Sychrov 97 - ZŠ Rokytnice,Vsetín, Rokytnice - MŠ Sychrov,Vsetín, Sychrov - MŠ Luh, Vsetín, Luh 1832 - MŠ Trávníky,Vsetín,Josefa Sousedíka 1218 - MŠ Na Kopecku,Vsetín, Na Kopecku 13 - MŠ Rokytnice,Vse ...
Read Project

 2