Search for European Projects

Využití obnovitelných zdroju energie ve školských budovách mesta Vsetín
Start date: Jun 30, 2005, End date: Oct 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt je zameren na instalace solárních sestav ve 3 základních a 5 materských školách ve Vsetíne. Instalace nevyžaduje velké stavební úpravy stávajících rozvodu – budou zachovány stávající systémy ohrevu teplé vody (napr. elektrického zásobníku) s pridáním solárních zásobníku. Využitím obnovitelných zdroju – solárních panelu na ohrev teplé vody dojde k výraznému snížení nákladu na teplo. Projektem je rešena nákladovost nehospodárne vyrábené teplé (užitkové) vody ve vybraných školských budovách ve Vsetíne, která je v soucasné dobe dodávána ze vzdálených sídlištních výmeníkových stanic systému centrálního zásobování teplem (CZT), poprípade je ohrívána v zastaralých elektrických boilerech. Do projektu je zapojeno 8 ZŠ a MŠ z celkem 15 ZŠ a MŠ, které zpravuje mesto Vsetín. Jedná se o: - ZŠ Ohrada, Vsetín, Ohrada 1875 - ZŠ Sychrov,Vsetín, Sychrov 97 - ZŠ Rokytnice,Vsetín, Rokytnice - MŠ Sychrov,Vsetín, Sychrov - MŠ Luh, Vsetín, Luh 1832 - MŠ Trávníky,Vsetín,Josefa Sousedíka 1218 - MŠ Na Kopecku,Vsetín, Na Kopecku 13 - MŠ Rokytnice,Vsetín,Rokytnice 425 Realizace projektu bude mít pozitivní dopad na ekonomiku školských zarízení, príznivý vliv na životní prostredí a prispeje k získání zkušeností se získáváním energie z obnovitelných zdroju. Projekt je klícový v oblasti snižování nákladu z centrálních zdroju tepla, podpore energetické efektivity a zvyšování pomeru vyrobené zelené energie. Instalací obnovitelného zdroje je vytváren synergický efekt v oblasti podpory ekologicky šetrného cestovního ruchu - výmena zkušeností se slovenským partnerem, porádání semináru a besed, presentace obnovitelného zdroje a moderních energetických technologií odborné verejnosti. Projekt prispeje ke snížení provozních nákladu ve výši min. 133 000 Kc rocne a snížení emisí CO2 o cca. 35 tun.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   4 523 394,00
  • 2000 - 2006 Slovakia - Czech Republic (SK-CZ)
  • Project on KEEP Platform

1 Partners Participants