Search for European Projects

3 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
CITYREGIO addresses the problems arising from different paces and accents of economic development between centres and their surrounding areas and the problems of their impact on spatial development. The project analyses the mutual interdependence of centres and their surroundings. It approaches cities and the surrounding districts as a unity as far as regional economic development is concerned. Fr ...
Read Project

 14

 FINISHED 

Slavnost tří měst (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0193)

Start date: Sep 30, 2005, End date: Dec 30, 2005,

Slavnost tří měst je výrazem partnerské spolupráce Českých Budějovic, rakouského Lince a bavorského Pasova. Přestože se tato města dnes nacházejí v různých státech, měla v minulosti mnoho společného. V období socialismu byla spolupráce se zeměmi ležícími západně od našich hranic bohužel velmi nepopulární, proto bylo možno na toto společné dědictví navázat až na počátku devadesátých let. Kontakty n ...
Read Project

 2

 FINISHED 
CreArt (Network of Cities for Artistic Creation) responds to a need amongst European cultural institutions: to maximise the economic, social and cultural contribution visual arts can make by facilitating artists, managers, industry and the general public to create, present and enjoy art work, as well as to access training and education through seminars, artists residences, workshops and research a ...
Read Project

 13