Search for European Projects

Slavnost tří měst (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0193)
Start date: Sep 30, 2005, End date: Dec 30, 2005 PROJECT  FINISHED 

Slavnost tří měst je výrazem partnerské spolupráce Českých Budějovic, rakouského Lince a bavorského Pasova. Přestože se tato města dnes nacházejí v různých státech, měla v minulosti mnoho společného. V období socialismu byla spolupráce se zeměmi ležícími západně od našich hranic bohužel velmi nepopulární, proto bylo možno na toto společné dědictví navázat až na počátku devadesátých let. Kontakty na nejvyšší úrovni se mohly rozvíjet až v období po pádu komunismu a vedly nakonec k uzavření oficiálních smluv o partnerství představiteli měst České Budějovice a Linec a Pasov. Jednou z významných společenských akcí, která se v rámci tohoto partnerství realizuje, je Slavnost tří měst. Každý rok se hostitelské role ujímá jiné město, které pro hosty z ostatních dvou partnerských měst připraví kulturní a společenský program, a zároveň získává příležitost představit změny, ke kterým ve městě za uplynulé období došlo. Akce se zúčastní kromě statutárních zástupců také představitelé různých oblastí ze všech měst - nejen z politické nebo hospodářské sféry, ale i z řad kulturních, vzdělávacích a církevních institucí. Hlavním tématem bude spolupráce na společných projektech, výměna zkušeností a informací. Komunikace mezi účastníky setkání je hlavním krokem k zefektivnění činnosti v česko-rakouské oblasti.V současné době je častým výstupem sdružení dvou nebo i více podobných institucí za účelem předložení projektu, který má šanci získat podporu z evropských fondů. Nedílnou součástí Slavnosti je kulturní program. Komunikačním jazykem bude němčina, což přispěje k obohacení jazykových znalostí, z důvodu bezchybné komunikace bude zajištěno také tlumočení. Do tohoto projektu (žádost o dotaci) jsou zahrnuty pouze náklady týkající se česko-rakouské strany. Setkání partnerských měst se uskuteční dne 27. 10. 2005 v Českých Budějovicích.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   104 252,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants