Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Eesti Mudel NATO simulatsioon 2009

Start date: Feb 1, 2009,

Eesti Mudel NATO 2009 puhul on tegemist haridusliku projektiga, mis mõeldud kõigile rahvusvahelistest suhetest huvitatud keskkooli õpilastele ning ülikoolide tudengitele. Eesti Mudel NATO 2009 peamiseks eesmärgiks on tõsta noorte huvi ühiskonna- ning demokraatiaprotsesside toimimise ning rahvusvahelise poliitika seoste vastu. Eesti Mudel NATO simulatsiooni käigus antakse 5 päeva jooksul (20-24.02 ...
Read Project

 2