Search for European Projects

Eesti Mudel NATO simulatsioon 2009
Start date: Feb 1, 2009,

Eesti Mudel NATO 2009 puhul on tegemist haridusliku projektiga, mis mõeldud kõigile rahvusvahelistest suhetest huvitatud keskkooli õpilastele ning ülikoolide tudengitele. Eesti Mudel NATO 2009 peamiseks eesmärgiks on tõsta noorte huvi ühiskonna- ning demokraatiaprotsesside toimimise ning rahvusvahelise poliitika seoste vastu. Eesti Mudel NATO simulatsiooni käigus antakse 5 päeva jooksul (20-24.02.2009) ligikaudu 75le noorele võimalus panna end ühe NATO liikmesriigi diplomaadi rolli ning osaleda rahvusvahelise kriisi lahendamises. Ürituse esimesel päeval Tallinnas astuvad noorte ette poliitikaeksperdid Eestist ning ka NATO esindaja, noored külastavad NATO liikmesriikide saatkondi. Nelijärvel leiab aset simulatsioon. Mängides läbi NATO toimimisprotsessi, peavad osalejad ühiselt jõudma rahvusvahelise kriisisituatsiooni lahenduseni. Simulatsioon pakub alternatiivset lisameetodit Eesti haridussüsteemile, mida tihti on süüdistatud liigses faktidele keskendumises. Mudel NATO soovib tõmmata tähelepanu simulatsiooni kasutamisele õppe-eesmärgil ning kaasata selleks projekti ka õpetajaid ja noorsootöötajaid.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

1 Partners Participants