Search for European Projects

2 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Fahrradmuseum Arnschwang

Start date: May 14, 2011, End date: Dec 30, 2013,

Read Project

 2

 FINISHED 

uťové setkání městysů Dešenice a Lam (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0526)

Start date: Dec 14, 2006, End date: Aug 14, 2007,

Předmětem je uspořádání česko - bavorského setkání u příležitosti jmenování Dešenic městysem. V rámci setkání bude uspořádána česko - německá výstava amaterských umělců, česko německé sportovní utkání v malé kopané. Záměrem projektu je oživení česko-německých vztahů partnerských městysů Dešenic a Lamu. Cílem projektu je rozvoj česko-bavorských partnerských vztahů. Pořádané akce také přispějí k roz ...
Read Project

 2