Search for European Projects

uťové setkání městysů Dešenice a Lam (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0526)
Start date: Dec 14, 2006, End date: Aug 14, 2007 PROJECT  FINISHED 

Předmětem je uspořádání česko - bavorského setkání u příležitosti jmenování Dešenic městysem. V rámci setkání bude uspořádána česko - německá výstava amaterských umělců, česko německé sportovní utkání v malé kopané. Záměrem projektu je oživení česko-německých vztahů partnerských městysů Dešenic a Lamu. Cílem projektu je rozvoj česko-bavorských partnerských vztahů. Pořádané akce také přispějí k rozvoji cestovního ruchu v příhraničním venkovském regionu. Celkové náklady projektu činí 96 509,- Kč.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 50%   43 732,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants