Search for European Projects

4 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Pátý ročník mezinárodního filmového festivalu o zvířatech – NaturVision 2006 ve Vimperku je opět koncipován jako přeshraniční česko-německá akce. Projekt řeší: 1) festivalové čtyřdenní promítání pro veřejnost 2) uspořádání pátečního workshopu českých filmových tvůrců dokumentárních filmů o přírodě 3) závěrečný slavnostní večer festivalu. Případné příjmy z projektu nejsou součástí rozpočtu a ...
Read Project

 2

 FINISHED 

VIMPERSKÉ PAMÁTKY (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0187)

Start date: Jun 29, 2005, End date: Jun 29, 2006,

Kapesní průvodce po vimperských památkách o rozměrech 21 x 10,5 cm, celkem 32 stran, barevný, s fotografiemi, 3 jazykové verze, náklad 6.000 výtisků. Tato publikace bude uceleným přehledem památek ve Vimperku s jejich barevným vyobrazením a zasvěceným textem. Podobný propagační materiál dosud citelně chybí. Do Vimperka přijíždí mnoho turistů z partnerského města Freyung i z dalších míst v Bavorské ...
Read Project

 2

 FINISHED 

DVD O MIKROREGIONU HORNÍ VLTAVA - BOUBÍNSKO (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0186)

Start date: Jun 29, 2005, End date: Jun 29, 2006,

FILM O MIKROREGIONU, 20 min., 3 jazykové verze. Určeno pro propagaci - veletrhy CR, prezentace pro novináře, zpestření nabídky infocenter zde i v Bavorsku, zlepšení informovanosti návštěvníků Šumavy, vyhledávaný způsob prezentace mládeží. Úzká návaznost na Studentský filmworkshop NaturVision (projekt SFMP Phare). Studenti mimo vlastního filmu o přírodě natočili množství dalšího filmového polo ...
Read Project

 2

 FINISHED 
...ícím odpady jako obnovitelné zdroje energie dojde k výraznému pozitivnímu vlivu na životní prostředí v celé oblasti svazku obcí, jehož je město členem, bude mít však i výrazný přeshraniční dopad, vytvořením mezinárodní referenční laboratoře a konferenčního centra pro trvale udržitelný rozvoj. Jelikož je projekt nyní ve fázi přípravy, bude nutno zpracovat zejména studii proveditelnosti, proje ...
Read Project

 2